Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα της σχολής μας για την διδακτική χρονιά 2019-2020
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάβατο
10.00
Aerial Dance
Παιδικό
10.00 - 11.00
10.15
10.30
10.45
11.00
Aerial Dance
Εφηβικό
11.00 - 12.00
11.15
11.30
11.45
17.00
Μουσικοκινητική αγωγή
Τμήμα αρχάρια - νήπια (προσχολική ηλικία)
17.00 - 18.00
Μουσικοκινητική αγωγή
Τμήμα αρχάρια - νήπια (προσχολική ηλικία)
17.00 - 18.00
17.15
17.30
Μουσικοκινητική αγωγή
Προσχολική ηλικία 2η χρονιά
17.30 - 18.30
Μουσικοκινητική αγωγή
Προσχολική ηλικία 2η χρονιά
17.30 - 18.30
Μοντέρνος χορός - Τζαζ
Αρχάριοι
17.30 - 18.30
17.45
18.00
Κλασικό μπαλέτο
Ηλικίες παιδιών 4η Δημ.- 6η Δημ.
18.00 - 19.30
Κλασικό μπαλέτο
Ηλικίες παιδιών 4η Δημ.- 6η Δημ.
18.00 - 18.50

Aerial Dance
Παιδικό
18.50 - 19.40

Aerial Dance
Εφηβικό Α'
19.40 - 20.30
18.15
18.30
Κλασικό μπαλέτο
Ηλικίες παιδιών 2α Δημ.- 4η Δημ.
18.30 - 19.30
Κλασικό μπαλέτο
Ηλικίες παιδιών 2α Δημ.- 4η Δημ.
18.30 - 19.30
Σύγχρονος χορός
Αρχάριοι
18.30 - 19.30
18.45
19.00
19.15
19.30
Μοντέρνος χορός - Τζαζ
Προχωρημένοι
19.30 - 20.30
19.45
20.00
20.15
20.30
Aerial Dance
Εφηβικό Β'
20.30 - 21.30
Σύγχρονος χορός
Προχωρημένοι
20.30 - 21.30
20.45
21.00
21.15
21.30
21.45

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάβατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάβατο
10.00
Aerial Dance
Παιδικό
10.00 - 11.00
10.15
10.30
10.45
11.00
Aerial Dance
Εφηβικό
11.00 - 12.00
11.15
11.30
11.45
18.45
Aerial Dance
Παιδικό
18.50 - 19.40

Aerial Dance
Εφηβικό Α'
19.40 - 20.30
19.00
19.15
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
Aerial Dance
Εφηβικό Β'
20.30 - 21.30
20.45
21.00
21.15

Τετάρτη

Σάβατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάβατο
18.00
Κλασικό μπαλέτο
Ηλικίες παιδιών 4η Δημ.- 6η Δημ.
18.00 - 19.30
Κλασικό μπαλέτο
Ηλικίες παιδιών 4η Δημ.- 6η Δημ.
18.00 - 18.50
18.15
18.30
Κλασικό μπαλέτο
Ηλικίες παιδιών 2α Δημ.- 4η Δημ.
18.30 - 19.30
Κλασικό μπαλέτο
Ηλικίες παιδιών 2α Δημ.- 4η Δημ.
18.30 - 19.30
18.45
19.00
19.15

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάβατο
17.30
Μοντέρνος χορός - Τζαζ
Αρχάριοι
17.30 - 18.30
17.45
18.00
18.15
19.30
Μοντέρνος χορός - Τζαζ
Προχωρημένοι
19.30 - 20.30
19.45
20.00
20.15

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάβατο
17.00
Μουσικοκινητική αγωγή
Τμήμα αρχάρια - νήπια (προσχολική ηλικία)
17.00 - 18.00
Μουσικοκινητική αγωγή
Τμήμα αρχάρια - νήπια (προσχολική ηλικία)
17.00 - 18.00
17.15
17.30
Μουσικοκινητική αγωγή
Προσχολική ηλικία 2η χρονιά
17.30 - 18.30
Μουσικοκινητική αγωγή
Προσχολική ηλικία 2η χρονιά
17.30 - 18.30
17.45
18.00
18.15

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάβατο
18.30
Σύγχρονος χορός
Αρχάριοι
18.30 - 19.30
18.45
19.00
19.15
20.30
Σύγχρονος χορός
Προχωρημένοι
20.30 - 21.30
20.45
21.00
21.15

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάβατο
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.15
21.30
21.45
No Τάξεις available!